27 ביולי 2010

מרקם אזורי ירוחם - מי אנחנו?


קבוצת "מרקם אזורי" היא קבוצת תושבים מירוחם אשר פועלת בימים אלו להקמת גן ילדים לתושבי הכפר הבדואי השכן רכמה.  הקבוצה קמה בשנת 2006 כקבוצת לימוד של תושבי ירוחם והאזור, מכל גוני הקשת הפוליטית והדתית, אשר ביקשו להכיר וללמוד על שכניהם, תושבי הנגב הבדואים החיים בסביבת ירוחם.
בשלב הראשון הקבוצה בחנה את הבעיות והאתגרים בתחומי החינוך, הבריאות והדיור הקשורים לבדואים בנגב בכלל ולשכנינו בכפר רכמה בפרט.
לאחר שלב הלימוד הוחלט בקבוצה על פעולה מעשית בתחום החינוך. הקבוצה פועלת מאז 2008 לעזרה בהקמת גן ילדים בכפר רכמה על מנת שיוכלו לממש את זכות היסוד לחינוך נגיש.

26 ביולי 2010

אבני דרך לקראת גן רשמי ברכמה

21 פברואר 2008 – פתיחת הגן הארעי באוהל.

30 יוני 2008 – טיול שנתי לספארי.

אוגוסט-ספטמבר 2008 – בניית מבנה יציב לגן.

9 ספטמבר 2008 – הפגנה של תושבי רכמה למחאה על אי הקמת גן לילדים ע"י המדינה.

ראשית פברואר 2009 – הגעת צווי הריסה למבנה הגן.

24 מאי 2009 – הריסת הגן ע"י המדינה.

1 ספטמבר 2009 – הפנינג משותף לילדי רכמה וירוחם להזדהות עם אי-פתיחת שנת לימודים בגן ההרוס.

 13 דצמבר 2009- הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט מחוזי להקמת גן

16 מאי 2010 - פרסום פסק הדין ההצהרתי הקורא למדינה להקים גן לילדי רכמה עד תחילת שנת הלימודים

25 ביולי 2010

גן הילדים ברכמה: על מה אנחנו נאבקים?

נקודת המוצא שלנו היא שכל אזרח במדינת ישראל זכאי לחינוך נגיש. מתוך הבנה כי החינוך הוא אבן הפינה להווה ולעתיד של כל חברה, החלטנו לפעול לקידום זכותם של ילדי רכמה לחינוך, ללא תלות בשאלת הקרקעות ועתיד התיישבות הקבע של אנשי רכמה.
מסגרות החינוך המוצעות לתושבי רכמה על ידי המדינה מרוחקות (15-25 ק"מ לכל כיוון) ולכן ילדים רבים נשארים בבית ונמצאים ללא מסגרת חינוכית כלשהי וזכותם לחינוך אינה ממומשת. בגילאי הגן נוצר פרדוקס מכיוון שמשרד החינוך אינו מתיר הסעת ילדים מתחת לגיל 5 לגן המרוחק, אך אין בנמצא גן שניתן להגיע אליו ללא הסעה ולכן ילדי הכפר אינם יכולים ללמוד בגן. כתוצאה מכך ילדי רכמה מגיעים לבית-הספר בלי המוכנות הנדרשת ללמידה יעילה. כל שנה שעוברת בה ילדי רכמה לא הולכים לגן היא נזק בלתי הפיך המקרין על יכולת ההשתלבות של ילדים אלה בבית הספר ובהמשך בחברה הישראלית. לפיכך בחרנו להתמקד בסיוע לתושבי רכמה בהקמת גן ילדים.
אנו רואים את תפקידנו כשכנים לחזק ולעודד את תושבי רכמה בתהליך ארוך וחשוב זה. בעבר תמכנו בפעילות היומיומית של הגן הארעי אשר הוקם ע"י אנשי הכפר בעידודנו, אך לאחר הריסת מבנה הגן על ידי הרשויות נפסקה פעילותו.
עוד פרטים על הגן הארעי ופעילותו, בליוי תמונות מחיי הגן, ניתן למצוא בתיאורי היומן של ילדת הכפר אימאן ("היומן שו אימאן") המצורפים.
בימים אלו אנו פועלים באמצעים מנהליים ומשפטיים על מנת שהרשויות יקחו אחריות ויפעלו להקמת גן מוסדר לילדי רכמה עד תחילת שנת הלימודים הקרובה.
בפסק דין בעתירה המנהלתית אשר הגשנו יחד עם תושבי הכפר קבע השופט ברוך אזולאי מבית המשפט המחוזי בבאר שבע, ב 16 למאי השנה, כי על משרד החינוך והמועצה המקומית ירוחם לפעול בהקדם להקמת גן ילדים נגיש בכפר הבדואי הבלתי מוכר רכמה, עוד לפני תחילת שנת הלימודים הקרובה. (+ קישור +) לאור פסק הצהרתי זה אנו קוראים לגופים הממשלתיים הנוגעים בדבר לא לעכב עוד את פתיחת הגן ולעשות כל שנדרש ע"מ שאכן יוקם גן רישמי בראשית ספטמבר 2010.