13 באוגוסט 2010

לקראת שבת - פרשת שופטים

לקראת שבת פרשת שופטים:
"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך...
ושפטו את העם משפט צדק.
לא תטה משפט! לא תכיר פנים! ....
צדק צדק תרדוף!
למען תחיה
וירשת את הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך." (דברים ט"ז, י"ח - כ')

התורה מגדירה את תפקידם של השופטים והשוטרים: לשפוט בצדק.
התורה מגדירה מהו צדק: שוויון לפני החוק.
התורה מגדירה מהי המטרה של משפט צדק: בלעדיו אין לנו חיים, לחברה לא יהיה קיום בארץ. הארץ היא ארצנו רק על תנאי - שנקיים בה משפט צדק, משפט שוויוני.
והתורה דורשת לפעול כדי לממש את הצדק, לפעול במרץ, ללא לאות, עד שתושג המטרה, לרדוף את הצדק.

השופט אזולאי הצהיר כי על המדינה לפעול במרץ, כאן ועכשיו, כדי להקים ולהפעיל גן עבור ילדי הכפר רכמה ליד ירוחם, לשנת הלימודים הקרובה, תשע"א. נותרו שבועיים עד האחד בספטמבר, ואנו עוקבים אחר הפעולות של הרשויות השונות: הקצאה רשמית של הקרקע, הקמת מבנה מתאים, גיוס גננת ועוזרת גננת כחוק, רישום הילדים.

הילד שלך ילך לגן בעוד שבועיים, עם תיק על הגב ושיר על השפתים? צדק צדק תרדוף! גם הילדה הבדואית מרכמה מתכוננת לפתיחת פרק חדש זה בחייה כאזרחית המדינה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה