24 באוגוסט 2010

הגן במספרים

יש לי חיבה למספרים ולנתונים יכול להיות שזה סוג של פיצוי על כישורים דלים במיוחד בחשבון.
בכל אופן כשירות לציבור לרגל המאמצים לפתיחת הגן ברכמה קיבצתי כמה נתונים רלוונטיים,מתוך ים המידע הנגיש בחיפוש גוגלי לא מתחכם במיוחד, רוב הנתונים משני פרסומים רשמיים של הכנסת מ2007 ומפרסום של משרד החינוך מ2009 מניח שהשתנו דברים מאז אבל שסדרי הגודל דומים.


100,000 ילדים במגזר הבדואי בנגב (סביר להניח שיותר)

3 – גיל חינוך חובה במגזר הבדואי

30,000 ילדים בגיל הרך במגזר הבדואי בנגב

550 ילדים במגזר הבדואי בנגב מבקרים במסגרות לגיל הרך

120 ילדים בגילאי גן בכפר רכמה (פחות או יותר, נתון שנמסר לי מאנשי השבט עם ההסתייגות)

30 אחוז מהילדים בגילאי גן במגזר הבדואי בנגב לא הולכים לגן

4 אחוז מהילדים בגילאי הגן בציבור היהודי לא הולכים לגן

21,000 ילדים מוסעים מדי יום על ידי מועצת אבו בסמ"ה

424 – מספר הכיתות שמשרד החינוך הסכים שיש לבנות ב2006

183 – מספר הכיתות שתוקצבו באותה שנה על ידי משרד החינוך (+50 מבנים יבילים)

477 מבנים יבילים תוקצבו על ידי משרד החינוך בשנים 2000-2006 עבור מוסדות חינוך במגזר הבדואי

86 מבנים יבילים הוקמו בפועל על ידי משרד החינוך בשנים 2000-2006 עבור מוסדות חינוך במגזר הבדואי

4.26 מטר מרובע משטח בית הספר בממוצע עומד לרשות תלמיד יהודי

1.71 מטר מרובע משטח בית הספר בממוצע עומד לרשות תלמיד בדואי (צנום) בנגב

14.5 נקודות ההפרש בין ציוני בחינות המיצ"ב בחינוך היהודי בכיתה ה', לציונים במגזר הבדואי בנגב (הבדואים פחות למקרה שמשהו התפספס עד כה)

25.5 נקודות ההפרש בין ציוני בחינות המיצ"ב בחינוך היהודי בכיתה ח',לציונים במגזר הבדואי בנגב (כנ"ל)

61.3 אחוז זכאים לתעודת בגרות במגזר היהודי (לא כולל חרדים)

26.6 אחוז זכאים לבגרות בקרב הבדואים בנגב

לחובבי הנתונים -מקורות עם עוד הרבה מספרים אחריםhttp://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m01846.pdfhttp://www.adva.org/default.asp?pageid=1001&itmid=568

תגובה 1: