29 באוגוסט 2010

לקראת שבת - פרשת כי-תבוא

לקראת שבת פרשת כי-תבוא:
"הגר אשר בקרבך" (דברים כ"ו, י"א) או "בשעריך" (פס' י"ב) הוא איש הארץ הזאת אשר אינו מבני עמנו.
תושב, אזרח, ובמקרה שלנו, גם יוצא צבא. הבדואי שכננו.
בשלושים ושישה מקומות בתורה, וגם בפרשתנו, אנו מוזהרים לא לפגוע בו, להגן עליו ולדאוג לו.
רבים מאיתנו פוחדים מן הנאמר בפסוקי הקללה, "הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה" (כ"ח, מ"ג). מתעלמים מן העובדה כי הקללה הזו תחול על ראשינו רק אם נבגוד בייעודנו הדתי והמוסרי. האחריות עלינו.
ואם נלך בדרך הנכונה - כולל דאגה ראויה לגר אשר בקרבנו - נתברך! "ברוך אתה בעיר", בירוחם, "וברוך אתה בשדה", גם ליד העיר, המקום בו יוקם סוף סוף גן ילדים לילדי שכנינו הבדואים. "ברוך אתה בבואך", אל הקהילה שלך, "וברוך אתה בצאתך", אל הקהילה השכנה, רכמה (כ"ח, ג, ו), לה נאחל בימי אלול אלה, "רמדאן כרים"

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה