3 בספטמבר 2010

לקראת שבת - ניצבים וילך

לקראת שבת פרשת ניצבים - וילך:

פעם המציאו תפקיד חדש בכנסת, "נציב הדורות הבאים", ואולי זה עדיין קיים.

פרשתנו קוראת לאנשים "להתייצב" היום, עכשיו, כדי לקבל מסר עבור הדורות הבאים. ה"התייצבות" מעידה על כוונה רצינית לקבלת התחייבות ארוכת טווח.

משה אומר למתייצבים הרציניים האלה: "לא איתכם לבדכם אני כורת את הברית הזאת,,, כי את אשר ישנו פה עימנו עומד היום... - ואת אשר איננו פה עימנו היום!" (דברים כ"ט, י"ג-י"ד). ומי הם אלה אשר אינם עימנו פה היום ובכל זאת נכללים בהתחייבות הרצינית שלנו היום? הדורות הבאים, אומרים חז"ל, אשר נשמותיהם כאן עימנו, שהרי את עתידם אנחנו קובעים!

לכן גם הטף ניצב שם, כפי שהטף שבכל דור יתייצב עם כולם אחת לשבע שנים, במעמד הקהל. עלינו לכלול את הטף בהתייצבות שלנו ללמוד איך להבטיח את עתידנו, שוב ושוב. זה עניין עקרוני.

לכן אנחנו מחנכים את הטף. לכן עלינו לדאוג שכל הטף במדינה יתחנך. גם הטף של שכנינו הבדואים תושבי רכמה.

2 comments:

  1. מתוך ויקיפדיה:
    נציב הדורות הבאים היה, למעשה, יועץ מיוחד לכנסת, שתפקידו על פי חוק לפקח שהחקיקה בישראל לא תפגע בדורות הבאים. תפקיד זה נוצר בשנת 2001 באמצעות תיקון לחוק הכנסת שיזם טומי לפיד. תפקידו, סמכויותיו והליך בחירתו של נציב הדורות הבאים לכנסת נקבעו בחוק הכנסת. בסוף 2006 הסתיימה כהונתו של נציב הדורות הבאים הראשון, התפקיד נותר לא מאויש, עובדי הנציבות הועברו לתפקידים אחרים בכנסת או פוטרו, ונציבות הדורות הבאים חדלה, למעשה, להתקיים.

    השבמחק
  2. גם כאן חובתנו האזרחית למלא את החסר ולהיות השופר של הדורות הבאים בפעולה ומעשה. איו עלינו לגמור את המלאכה אך לא נוכל להיבטל ממנה.

    השבמחק