1 באוקטובר 2010

לקראת שבת פרשת בראשית תשע"א

לקראת שבת פרשת בראשית תשע"א:

"ויברא אלהים את האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אותו".

תומס ג'פרסון ניסח על פי פסוק זה את העיקרון המנחה של ארה"ב: "אנו מאמינים כי אמת זו אינה זקוקה לשום הוכחה, שכל בני האדם נבראו שווים".

ומה במקורות היהודיים? במשנה סנהדרין לומדים דוווקא מענשו של קין על הריגת הבל אחיו, כי "כל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא". (אגב, רק כעבור אלף שנה, בימי הביניים, נכנסה כאן לכתבי היד המילה "מישראל"! במקור זהו רעיון אוניברסלי לחלוטין.)

כעבור כמה מאות שנים מצטט הקוראן קטע זה מן המשנה (סורה 5, איה 32, בתרגום אורי רובין):
"ולפיכך כתבנו בספר לבני ישראל, כי כל המאבד נפש אחת - בלא שאיבדה נפש או ביקשה למלא את הארץ חמס - כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיימה - כאילו קיים עולם מלא".


אנו שואפים לשכנות טובה עם הבדואים על בסיס ההכרה ההדדית שכולנו נבראנו בצלם אלקים, וכי כל אחד מאיתנו, כל ילד וכל ילדה, הוא עולם מלא.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה