25 ביולי 2010

גן הילדים ברכמה: על מה אנחנו נאבקים?

נקודת המוצא שלנו היא שכל אזרח במדינת ישראל זכאי לחינוך נגיש. מתוך הבנה כי החינוך הוא אבן הפינה להווה ולעתיד של כל חברה, החלטנו לפעול לקידום זכותם של ילדי רכמה לחינוך, ללא תלות בשאלת הקרקעות ועתיד התיישבות הקבע של אנשי רכמה.
מסגרות החינוך המוצעות לתושבי רכמה על ידי המדינה מרוחקות (15-25 ק"מ לכל כיוון) ולכן ילדים רבים נשארים בבית ונמצאים ללא מסגרת חינוכית כלשהי וזכותם לחינוך אינה ממומשת. בגילאי הגן נוצר פרדוקס מכיוון שמשרד החינוך אינו מתיר הסעת ילדים מתחת לגיל 5 לגן המרוחק, אך אין בנמצא גן שניתן להגיע אליו ללא הסעה ולכן ילדי הכפר אינם יכולים ללמוד בגן. כתוצאה מכך ילדי רכמה מגיעים לבית-הספר בלי המוכנות הנדרשת ללמידה יעילה. כל שנה שעוברת בה ילדי רכמה לא הולכים לגן היא נזק בלתי הפיך המקרין על יכולת ההשתלבות של ילדים אלה בבית הספר ובהמשך בחברה הישראלית. לפיכך בחרנו להתמקד בסיוע לתושבי רכמה בהקמת גן ילדים.
אנו רואים את תפקידנו כשכנים לחזק ולעודד את תושבי רכמה בתהליך ארוך וחשוב זה. בעבר תמכנו בפעילות היומיומית של הגן הארעי אשר הוקם ע"י אנשי הכפר בעידודנו, אך לאחר הריסת מבנה הגן על ידי הרשויות נפסקה פעילותו.
עוד פרטים על הגן הארעי ופעילותו, בליוי תמונות מחיי הגן, ניתן למצוא בתיאורי היומן של ילדת הכפר אימאן ("היומן שו אימאן") המצורפים.
בימים אלו אנו פועלים באמצעים מנהליים ומשפטיים על מנת שהרשויות יקחו אחריות ויפעלו להקמת גן מוסדר לילדי רכמה עד תחילת שנת הלימודים הקרובה.
בפסק דין בעתירה המנהלתית אשר הגשנו יחד עם תושבי הכפר קבע השופט ברוך אזולאי מבית המשפט המחוזי בבאר שבע, ב 16 למאי השנה, כי על משרד החינוך והמועצה המקומית ירוחם לפעול בהקדם להקמת גן ילדים נגיש בכפר הבדואי הבלתי מוכר רכמה, עוד לפני תחילת שנת הלימודים הקרובה. (+ קישור +) לאור פסק הצהרתי זה אנו קוראים לגופים הממשלתיים הנוגעים בדבר לא לעכב עוד את פתיחת הגן ולעשות כל שנדרש ע"מ שאכן יוקם גן רישמי בראשית ספטמבר 2010.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה