26 ביולי 2010

אבני דרך לקראת גן רשמי ברכמה

21 פברואר 2008 – פתיחת הגן הארעי באוהל.

30 יוני 2008 – טיול שנתי לספארי.

אוגוסט-ספטמבר 2008 – בניית מבנה יציב לגן.

9 ספטמבר 2008 – הפגנה של תושבי רכמה למחאה על אי הקמת גן לילדים ע"י המדינה.

ראשית פברואר 2009 – הגעת צווי הריסה למבנה הגן.

24 מאי 2009 – הריסת הגן ע"י המדינה.

1 ספטמבר 2009 – הפנינג משותף לילדי רכמה וירוחם להזדהות עם אי-פתיחת שנת לימודים בגן ההרוס.

 13 דצמבר 2009- הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט מחוזי להקמת גן

16 מאי 2010 - פרסום פסק הדין ההצהרתי הקורא למדינה להקים גן לילדי רכמה עד תחילת שנת הלימודים

תגובה 1: